Irri

Go back to Game of Thrones Game of Thrones - Irri

Amrita Acharia (Irri)

A Dothraki handmaiden who serves Daenerys and teaches her to speak Dothraki.